Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia

Kilka słów o Towarzystwie Przyjaciół...

TPBBiP » Kilka słów o naszym Towarzystwie

 

Skupiamy bielszczan i mieszkańców Podbeskidzia rozsianych po Polsce i poza jej granicami; tych, którzy się tu urodzili, wychowali lub w inny sposób są związani z miastem i regionem. Pragniemy integrować mieszkańców Podbeskidzia poprzez aktywność kulturalną i społeczną, inspirowanie i organizowanie działalności artystycznej, w tym wszelkiej twórczości profesjonalnej i nieprofesjonalnej, promowanie naszej historii.

 

Od stycznia 2015 roku działa nasza siedziba, otwarta dla wszystkich zainteresowanych 5 dni w tygodniu. 

Adres siedziby TPBBiP:

ul. Krasińskiego 5a/10

43-300 Bielsko-Biała

woj. śląskie

 

Organizujemy:

warsztaty, spotkania, debaty, różne konkursy ( np. Konkurs na Zielony Zakątek w Bielsku-Białej, rodzinne rajdy rowerowe (wspólnie z Beskidzkim Towarzystwem Cyklistów), najrozmaitsze przedsięwzięcia w ramach programu” Bielsko-Biała - Bajkowe Miasto”.

 

Wydajemy:

Almanach Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia oraz Kalendarz Beskidzki (wspólnie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej). Od 2014 roku wydajemy magazyn redakcjaBB, tworzony w całości przez młodych ludzi z terenu Bielska-Białej.

 

Niektóre projekty:

  • "Młodzi Kreatywni: redakcjaBB" dofinansowany ze środków programu EOG skupia młodych ludzi z Bielska-Białej i okolic zainteresowanych dziennikarstwem i tworzeniem treści. Wspólnie, przy wsparciu mentorów, tworzymy teksty, zdjęcia, grafiki, filmy, które publikujemy w naszym magazynie redakcjaBB (dostępnym również online) i na naszej stronie.

Więcej o nas »

 

  • MyBB - Projekt zrealizowano przez Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia dzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta Bielska-Białej. Ośrodek Integracji Obcokrajowców myBB jest prowadzony od maja 2019 w ramach zadania publicznego mającego na celu integrację obcokrajowców, zamieszkujących miasto Bielsko-Biała ze społecznością lokalną.

Więcej o nas »

 

  • Jak sie tu dogadać - Szkoła Asystentów Międzykulturowych - Celem projektu jest systemowe działanie na rzecz integracji obcokrajowców oraz poprawy ich funkcjonowania w środowisku lokalnym poprzez zorganizowanie w Bielsku-Białej Szkoły Asystentów Międzykulturowych. Chcemy w ten sposób zadbać o przyjazne środowisko rozwoju dla dzieci obcokrajowców, z równymi prawami oraz szansami, wesprzeć międzykulturowy dialog w placówkach edukacyjnych i wpłynąć na codzienność rodzin obcokrajowców mieszkających w Bielsku-Białej i całym powiecie.

Więcej o nas »