Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia

...Czekamy już tylko na Ciebie!

TPBBiP » Deklaracje Towarzystwa

 

Zapraszamy do Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej!

Zapisz się!

 

  • O przyjęciu w poczet członków decydują władze Towarzystwa.
  • O decyzji zostaniesz poinformowana/y e-mailem po najbliższym posiedzeniu Zarządu.
  • Deklaracje członkowskie można złożyć za pośrednictwem poniższych formularzy lub ściągając, wypełniając i odsyłając wypełniony formularz na adres koordynator@przyjaciele.podbeskidzie.pl

Deklaracja dla Członka Zwykłego TPBBiP do pobrania »

Deklaracja dla Członka Wspierającego TPBBiP do pobrania »

 


 

Zostań Członkiem Zwykłym
z obowiązkiem uczestniczenia w zebraniach,
oraz regularnego płacenia składek i pełnym prawem do wybierania,
oraz bycia wybieranym do władz

 

 

 

Zgłaszam wolę przystąpienia do Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia
w charakterze członka zwykłego z pełnymi prawami i obowiązkami.

Deklaruję, że będę brał czynny udział w pracach Towarzystwa
i regularnie opłacał składki

 

 

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Zgłaszam wolę przystąpienia do Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia w charakterze Członka Zwykłego z obowiązkiem uczestniczenia w zebraniach i pełnym prawem do wybierania oraz bycia wybieranym do władz. Deklaruję, że będę regularnie opłacał składki.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.)
*

Zostań Członkiem Wspierającym,
także z obowiązkiem płacenia składek,
ale bez konieczności uczestniczenia w zebraniach
i bez biernego i czynnego prawa wyborczego

 

 

 

Zgłaszam wolę przystąpienia do Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia
w charakterze członka wspierającego.

Deklaruję, że będę brał udział w pracach Towarzystwa
w miarę moich możliwości i opłacał składki

 

 

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Zgłaszam wolę przystąpienia do Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia w charakterze Członka Wspierającego bez praw wyborczych. Deklaruję, że będę regularnie opłacał składki.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.)
*