Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia

 

Aktualności

Centrum Aktywności Społecznej
2023-03-28

 

23 marca 2023 roku otwarto w Bielsku-Białej,  przy ulicy Krasińskiego 11 Centrum Aktywności Społecznej. W uroczystości wzięli udział prezydent Bielska-Białej, Jarosław Klimaszewski, oraz Grażyna Staniszewska.

Nową siedzibę zyskał w ten sposób Ośrodek Integracji Obcokrajowców „myBB” oraz „redakcjaBB”. Było to możliwe dzięki adaptacji budynku, na co pieniądze wyłożyli fundatorzy oraz sama gmina Bielsko-Biała. Oba wspomniane wyżej projekty zyskały nowoczesną przestrzeń do pracy – „redakcjaBB” obejmująca swym zasięgiem bielską młodzież szkół średnich i wydająca własną gazetę, a także „myBB”, bez którego trudno dzisiaj wyobrazić sobie miejski pejzaż i skuteczną pracę z napływającymi do miasta obcokrajowcami.

Podczas otwarcia CAS wzruszenia nie kryła szefowa Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia, Grażyna Staniszewska, tłumacząc, dlaczego tradycyjna wstęga przygotowana do przecięcia składa się z wielu barw narodowych – polskich, afgańskich i ukraińskich.

- Bo jesteśmy przecież wielokulturowi – mówiła.

Z kolei prezydent Jarosław Klimaszewski podkreślił  znaczenie działania organizacji rządowych i sens ich wspierania przez gminę.  

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali tymczasem sami wolontariusze, młodzież, słowem ci, dla których Centrum zostało przygotowane. To, nawiasem mówiąc, efekt jednego z postanowień prezydenta, który już na początku kadencji zaznaczył, że tak właśnie odbywać się będą wszystkie oficjalne otwarcia różnych inwestycji, z jego udziałem.

 

    Czytaj o tym wydarzeniu także tutaj:

         

 

 

 

 

 

Nasze aktualne Projekty

 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia

 

"...Doszłam do wniosku, że warto byłoby wykorzystać mnóstwo kontaktów, które mam z ludźmi pochodzącymi z naszego miasta albo z miejscowości okolicznych, którzy wyemigrowali stąd za pracą..."

 

Grażyna Staniszewska
Założycielka i Przewodnicząca  Towarzystwa

 

Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia, skupia wpływowych, rodowitych bielszczan rozsianych po całym świecie i tych, którzy nadal mieszkają nad Białą. Towarzystwo stawia sobie za cel m.in. promocję miasta w świecie.

Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia jest organizacją pożytku publicznego.

Więcej o nas »