Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia

Przekaż 1,5% naszej organizacji

Aktualności na czasie...

  TPBBiP » Aktualności

 

Centrum Aktywności Społecznej
2023-03-28

 

23 marca 2023 roku otwarto w Bielsku-Białej,  przy ulicy Krasińskiego 11 Centrum Aktywności Społecznej. W uroczystości wzięli udział prezydent Bielska-Białej, Jarosław Klimaszewski, oraz Grażyna Staniszewska.

Nową siedzibę zyskał w ten sposób Ośrodek Integracji Obcokrajowców „myBB” oraz „redakcjaBB”. Było to możliwe dzięki adaptacji budynku, na co pieniądze wyłożyli fundatorzy oraz sama gmina Bielsko-Biała. Oba wspomniane wyżej projekty zyskały nowoczesną przestrzeń do pracy – „redakcjaBB” obejmująca swym zasięgiem bielską młodzież szkół średnich i wydająca własną gazetę, a także „myBB”, bez którego trudno dzisiaj wyobrazić sobie miejski pejzaż i skuteczną pracę z napływającymi do miasta obcokrajowcami.

Podczas otwarcia CAS wzruszenia nie kryła szefowa Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia, Grażyna Staniszewska, tłumacząc, dlaczego tradycyjna wstęga przygotowana do przecięcia składa się z wielu barw narodowych – polskich, afgańskich i ukraińskich.

- Bo jesteśmy przecież wielokulturowi – mówiła.

Z kolei prezydent Jarosław Klimaszewski podkreślił  znaczenie działania organizacji rządowych i sens ich wspierania przez gminę.  

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali tymczasem sami wolontariusze, młodzież, słowem ci, dla których Centrum zostało przygotowane. To, nawiasem mówiąc, efekt jednego z postanowień prezydenta, który już na początku kadencji zaznaczył, że tak właśnie odbywać się będą wszystkie oficjalne otwarcia różnych inwestycji, z jego udziałem.

 

    Czytaj o tym wydarzeniu także tutaj: